top of page

Magdalena Bluhme

Jag är legitimerad psykoterapeut, socionom, handledare och förskollärare. Jag är certifierad inom AEDP (Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy) och APT (Affect Phobia Therapy).

 

Eftersom alla typer av trauma är mitt fokus så har jag även utbildat mig i EMDR, Neurofeedback, IFS (Internal Family System), Sensory Motor Psychotherapy, TRE (Tension Released Exercises),

Interpersonell Neurobiologi (Dan Seigel) samt Poly Vagal Informed Psychotherapy (Deb Dana).

Mitt yrkesverksamma liv började som förskollärare. Jag fann snabbt att de barn som på olika sätt hamnade utanför gruppen mycket ofta hittade en hemvist i mitt knä. Jag var bra på att skapa den trygghet som de behövde för att våga ta nya steg i livet. Efter ett antal år som förskollärare, montessorilärare och sedan förskolechef kände jag att jag ville utvecklas ytterligare för att också kunna nå vuxna människor som inte hittar rätt i sig själva. 

Det är en lång resa för att bli legitimerad psykoterapeut. Jag har läst två år på Tavistock Institute i London, sedan gick jag vägen via en socionomutbildning för att kvalificera mig och slutligen nådde jag mitt mål hösten 2012. 

Mycket snabbt började jag arbeta med människor som lider av tidiga brister i anknytningsrelationen, det vill säga utvecklingsmässiga trauman (Developmental Trauma Disorder DTD). Denna diagnos finns än så länge inte i allmänheten men i min kliniska vardag ser jag effekterna av den varje dag och det har med tiden blivit min specialitet. Antagligen just på grund av att jag började min bana med att arbeta med små barn.  

Magdalena svvit.png
kvist 1.png
CONTACT
bottom of page